2012. június 30., szombat

"Vajon én tettem ilyen könnyűvé, hogy az emberek csak ki- és besétáljanak az életemből?"
"Az egyetlen dolog, ami közted és köztem áll, az a valóság."
"Minden nyárnak megvan a saját története."
"Bármelyik nő képes elérni, hogy a férfi kérjen bocsánatot, még akkor is, ha ő hibázott.
Bármelyik férfi képes bocsánatot kérni, ha tudja, hogy jutalom jár érte."
"Nevetnem kell azon, amit tettél, hogy már megint azé a bolondé lettél. Nevetnek a srácok, azon, ahogy játszol, ahogy a tudtodon kívül a szívemen tanyázol. Nevet már egy ideje a lélek is bennem, nevet a szív, ahogy uralkodsz felettem."
"Egy párkapcsolat sokféle háborúságot, válságot, gyötrelmet rejthet magában. Hűtlenséget is. Hirtelen felszikrázó vad indulatokat. Mégis azt mondom, mindaddig érdemes csinálni, amíg a "szív szeme" átlát a viharok felhőin."
"Az ivás sok mindent felhoz, ami a lélek mélyén lapul. Ami a józannak a fejében, az a részegnek a nyelvén."
"Olyan vagy nekem, mint a vattacukor, különleges, édes, finom, puha és egy rózsaszín álom..."

2012. június 25., hétfő

"Sose hagyd, hogy egy lány várjon rád, csak mert tudod, hogy várni fog."
"Ez csak egy film, és benne a csókjelenet, komolyan veheted. Túl élethű, ahogy ülsz az ágyon és észreveszed, hogy összefonódott az életünk."
"Csak ölelj át, és úgy marad varázslatos a világ, amíg imádsz, amíg imádlak amíg imádsz amíg imádlak."
"Csókoltál egy hercegnőt magadnak."
"Úgy foglak szeretni, mintha sohase törtek volna össze."

2012. június 22., péntek

"Mert az egyedülvalóság nem is nézhet másképpen, mint szomorúan. Az egyedülvalóságnak hosszú az árnyéka. Az egyedülvalóságnak árnyéka az a gondolat, hogy nem fogunk soha az életben találkozni azzal, akivel álmainkban mindig találkozunk. Ez az árnyék engemet se hagy el. De hogy is gondolhassam, hogy van a világon valaki, aki reám vár és ide mellém, ebbe a szegény kis szobába belekívánkozik. Ha volna olyan valaki, az már rám nézett volna és nyújtotta volna nekem a kezét. Azt mondta volna:
- A szobád nem szegény, mert te is benne vagy; és nem kicsiny, mert én elférek a szívedben is."
"Beszélnünk kell - ennek a mondatnak akkora ereje van, hogy eszedbe juttat minden egyes rossz dolgot, amit az életedben tettél."
"A boldogság nem olyasmi, amiből egyetlen méret mindenki számára megfelel."
"Most te tegyél, nincs más, ki lépne helyetted, most te legyél egyben a csönded és a lelkiismereted."
"A szerelem az szerelem. Nincs mit megfejteni rajta, mert úgy sem lehet megfejteni. Engedd, hogy megtörténjen, ennyi."
"Van, hogy nem foglalható össze egy idézetben a tanulság."
"Annyit álmodtam rólad, hogy már nem is vagy valóság."
"Mennyi mindent el tudunk viselni egymásba kapaszkodva, és milyen magányosak, céltalanok vagyunk, ha nincs egy kéz, amelyik simogat, ha nincs egy szempár, amelyik azt sugározza - a gondok, bajok közepette is -, hogy fontos vagy nekem."

2012. június 21., csütörtök

"Sorry, I'm not Adele. I don't wish the best for you nor do I want to find someone like you. I do, however, want to set fire to all of your stuff."

2012. június 19., kedd

"Könny: 1 % víz, 99% érzelem."
"Mit meg nem adnék érte, ha egyszer a szemébe merném vágni: azért vagyok szomorú, mert kegyetlenül beléd szerettem és ez az érzés visszafordíthatatlan."
"Az életem talán csak egy 404-es hiba, egy ürítetlen lomtár, egy szemetes kuka."
"Mellkasodon a fülem és hallgatom a szíved. Azt a dübörgő kincset, ami itt tart most Téged mellettem."

2012. június 17., vasárnap

"Ne szólj semmit, így maradj! Ez egy tökéletes pillanat."
"Nem kell pasi, a magányt élvezem, és most csak a summer feelingnek létezem."

2012. június 15., péntek

"Nem az lesz igazán rossz, mikor neked nemet, hanem mikor másnak igent mond."
"A féltékeny ember sajátságos módon önszántából és meglehetős buzgón kutakodik "bizonyítékok" után, szinte várva, hogy elemészthesse magát a beteges kétkedés posványában; s már-már akkor csalódva igazán, ha mégsem csalják meg."

2012. június 14., csütörtök

"Amikor egy lány már nem sír utánad, az azt jelenit, hogy valaki megnevettette."

2012. június 13., szerda

"Érkezni vagy indulni: csupán nézőpont kérdése, nyerni vagy veszíteni: amíg látsz, ne ess kétségbe. Engem nem vár a gépem, nem repülök el innen, együtt maradunk halálig, valahogy mindig ezt hittem. Nem láttalak évek óta, lehet, fel sem ismernélek, valahol, valamikor egyszer úgyis utolérlek."
"A szerelem szabadon száll, csak azért félünk, mert csalódni fáj."
"Túl sok dolog van, amiről sohasem beszéltünk. Amiről sohasem fogunk beszélni. Nem is tudom, miért kell ennek így lennie. De talán mégis tudom. Bolondok vagyunk. Zavarodottak, és félünk. Sohasem énekeltem neked hideg téli estéken. Nem dúdoltam a füledbe halk, összefüggéstelen dallamokat. Becéző, gyengéd dallamokat. Nem énekeltem előtted, és nem is táncoltam. Féltem, hogy megremegne a hangom, és te nem értenéd meg, amiről a dal szól. Féltem, hogy megremegne a térdem, és te nem látnád meg bennem a tündért. Csak egy fáradt, gyönge embert. És ezt nem akarom. Inkább hallgatok. Hallgatunk. Nézlek, és a lelkem legmélyében, egy elfelejtett, poros és sötét szögletben énekel és táncol valami. Amiről soha nem beszéltünk. És amiről soha nem fogunk beszélni."
"Most csendben nézlek és csak az fáj, hogy mennyire nem fáj semmi. "

2012. június 12., kedd

"A nők addig nem lesznek egyenlők a férfiakkal, amíg nem tudnak az utcán végigsétálni kövéren és kopaszon azt gondolva, hogy csodálatosak, és mindenki kívánja őket."

2012. június 11., hétfő

"Ha egy lány túlságosan csendben van, az veszélyes, mert akkor ő valószínű:
1. túlgondol valamit
2. unja a várakozást
3. mindjárt felrobban
4. ölelésre vágyik
5. darabokra hull
6. zokog belül
7. az összes felsorolt."

2012. június 10., vasárnap

"Ugyanazt játszod el, mint régen, valaki mással jársz most éppen..."

2012. június 8., péntek

"- Mi a különbség az ígéretek és az emlékek között ?
- Az ígéreteket mi törjük meg, míg az emlékek minket."
"Tudod, egy nap majd feldobod a talpad, de kezed kell fogja valaki, nem a farkad."
"Ez az égszakadás, nem a könnyű nyári zápor, itt a csontodig égsz, vagy bőrödig ázol."
"Más lettem igen, mert változik az ember, de mi van azzal, aki megváltozni nem mer? Csak kerüli a tükröt, és benne annak igazát, mert könnyebb elviselni a szürkeség grimaszát."
"Előre megyek és kettőt lépek hátra, mer' tőled azér' nem számítottam ekkora gáncsra."

2012. június 7., csütörtök

"Az ember legtöbbször nem azokat a kísértéseket bánja meg, amelyeknek engedett, hanem azokat, amelyeknek ellenállt."
"Ilyen a világ, szinte az egyetlen lényeg, hogyha összeér az övé, meg a te térded. Akkor már érted, akkor majd érzed: egy pillanat alatt összerak és szétszed. Van pár szép seb itt a hátamon, van pár szép év itt a vállamon. Vele jó volt, előtted is vállalom, veled jó, mert itt vagy és átkarolsz, mindenre válaszolsz, mindig rám vársz, én meg rád, akár egy táncház. Pördülök veled, nézd derekad hozzám, ha könyv volnál, százszor újralapoznám."
"Tudom, több, mi bennünk volt, csak a szívem robban szét, hisz ami nélküled van, nem vigasztal, nem hoz lázba rég."
"Mára a romantika nem más, mint antik rom."
"Szembe jön az utcán, akire évek óta vársz, s nincs erőd megállni."
"Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz."
"Azok az emberek vagyunk, akik sok mindent el tudunk tűrni, de van, amikor minden megtelik, és nem fér bele semmi."
"Azonnal eltávolodott tőlem, ha kimutattam, mit érzek iránta, mintha nem mert volna hinni benne, hogy joga van a boldogsághoz. Emlékszem, néha úgy tűnt, jobban szeret, ha elhanyagolom, ilyenkor szerelmesebbnek látszott. De amint viszontszerettem, elhúzódott."
"Óriási szerencse, hogy a zene még akkor is ott van, amikor a világban minden szar."
"Amíg fiatalok vagyunk, hiszünk a szerelemben, de az erejét csak akkor ismerjük meg, mikor már megöregedtünk valaki mellett."
"Néha, amikor borzasztóan nagy szükségünk van egy barátra, van úgy, hogy senki sem elérhető."
"Ha az ölelés szívből jön bármit megváltoztat. Akár azt is, amit nem akarsz."

2012. június 5., kedd

"Ha nagy leszek, kislány akarok lenni."
"Az első hibád az volt, hogy itt hagytál. A második pedig, hogy adtál egy esélyt, hogy rájöjjek, nélküled is tudok élni."
"Gondoltál már rá, hogy vajon hány ember akarja, hogy észrevedd? De te nem teszed... mert annyira el vagy azzal foglalva, hogy téged vegyen észre valaki, aki sosem fog."
"Azt mondom, hogy ez az ő vesztesége, de mélyen legbelül tudom, hogy az enyém is."
"Amikor megismertelek, azt hittem, besz*rok a félelemtől, mert tudtam, hogy te vagy az egyetlen ember, aki elcseszheti az életem."
"Piros tollal jegyeztem fel a dátumot, amely naptól dermesztően hidegen hagy, ki mit gondol, terjeszt rólam, mert végeztem a kivagyisággal! Amely naptól nem érdekel, fel sem izgat, mi a menő, márkás, nagyágyús, decens és a legfrissebb trend szerinti."
"Két énem van nekem, az egyik megtenné, de a másik nem. Ez kötelet kap, az meg glóriát, az egyik káoszt akar, a másik ceremóniát."
"Csak a változás állandó."
"– Miért akarsz gyűlölni? (...)
– Inkább az ellen védekezem, hogy szeresselek."
"Késve tudom, de száz életre megjegyzem: szeretni csak a szerelem minden fájdalmával együtt érdemes, vagy sehogy. Amikor visszasületek, nem leszek abban a helyzetben, hogy keresselek, mert nem fogok emlékezni rád. De megismerlek majd. És ha tudván tudom is, hogy én fogyok el hamarabb, akkor sem ugrom el többé a szerelem elől. Halálugrottam, és lezuhantam. Nem tudok megbocsátani magamnak: te bocsáss meg nekem."

2012. június 2., szombat

"Azt hiszem, eltévedtem, hisz ez nem az én mesém, ő nem az én hercegem."
"Biztos vagyok benne, hogy nem azért találkoztunk, hogy ne legyen köztünk semmi."

2012. június 1., péntek

"Úgy írnék, hogy megtudjam, mi van veled, de gondolkodom és rájövök, hogy a pi**ába, téged sem érdekel, hogy vagyok! Akkor inkább szarok rád én is!"
"Rájöttem, hogy a hiányzol nem mindig azt jelenti, hogy vissza akarlak kapni. Van amikor csak annyit jelent, hogy eszembe jutottál, és remélem jól vagy."